I Nord-Norge blir det en snittpris for strøm på 34,6 øre per kilowattime (kWh) torsdag og en makspris på 46,7 øre.

Torsdagens snittpris per kWh er 13,2 øre høyere enn onsdag og 17,1 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen torsdag på 46,7 øre per kWh er mellom klokken 11 og 12 på formiddagen. Den er 22,7 øre høyere enn onsdag og 28,7 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Nord-Norge vært 63,6 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting torsdag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

Minsteprisen blir på 18,2 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten og er den laveste i landet.