Ber fylkeskommunen stoppe deponering av masser

foto