– Skal satsingene i Vesterålen lykkes, trenges det kraft

foto