2 milliarder i økt tilskudd til Husbanken er gode nyheter for nytt sykehjem på Sortland

foto