Det resulterte i 6 forenklede forelegg, hvor høyeste målte hastighet var 61 km/t i 50-sonen.