Omsetning av eiendommer i Sortland kommune

Gnr 41, bnr 243 er overdradd for kr 10.000 fra Oluf Gjermund Slottnes til Runar Reinholdtsen (29.12.2015)

Øvre Selnes vei 47 (Gnr 15, bnr 1946) er solgt for kr 2.850.000 fra Rigmor Annie Mathiassen til Erling Solstad Arntzberg og Ann-Kristin Sofie Romset (04.01.2016)

Gnr 1, bnr 327 er overdradd for kr 580.000 fra Sortland Dyreklinikk as til Benthe Marie Øvreskotnes, Wenche Kristin Anderssen og Elin Knudsen (05.01.2016)

Austerlandet 199 (Gnr 67, bnr 1) er solgt for kr 1.700.000 fra Benn Roger Bernhofsen og Jøran Hugo Bernhofsen til Gerhard Erling Lian Osvoll og Malin Pihlstrøm (05.01.2016)

Salget omfatter også Austerlandet 248 (Gnr 69, bnr 4)

Sigerfjordveien 431 (Gnr 4, bnr 47) er solgt for kr 1.750.000 fra Kjærsti Ellingsen til Halvar Ellingsen og Wanja Helen Pettersen (06.01.2016)

Salget omfatter også Gnr 4, bnr 247

Vesterveien 12 B (Gnr 15, bnr 1732, seksjon 7) er solgt for kr 1.850.000 fra Jørgen Breivik til Kari Henriette Nordvoll (07.01.2016)

Gnr 39, bnr 5 er solgt for kr 3.164.500 fra Bjørn Henrik Karl Vollan til Bjørn Rune Finjord og Marian Hansen (11.01.2016)

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 7

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 8

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 34

Salget omfatter også Gnr 39, bnr 59

Andel av Gnr 39, bnr 18 er overdradd for kr 2.000 fra Kjell-Erik Vikran til Sverre Tåga (12.01.2016)

Elvebakken 34 B (Gnr 14, bnr 385, seksjon 13) er solgt for kr 2.450.000 fra Sortland Boliger as til Linda Kristiansen og Rolf Yngvar Steiro (12.01.2016)

Elvebakken 34 B (Gnr 14, bnr 385, seksjon 14) er solgt for kr 2.450.000 fra Sortland Boliger as til Anita White Olsen (12.01.2016)

Elvebakken 34 A (Gnr 14, bnr 385, seksjon 12) er solgt for kr 2.380.000 fra Sortland Boliger as til Mary Ann Holm (12.01.2016)

Myrbergveien 6 B (Gnr 1, bnr 175) er solgt for kr 1.350.000 fra Atle Sparby til Anne Nursyna Pettersen (12.01.2016)

Ringveien 4 A (Gnr 15, bnr 183, seksjon 1) er solgt for kr 2.395.000 fra Ann-Kristin Sofie Romset til Aud Hogstad (12.01.2016)

Småskogveien 17 (Gnr 1, bnr 194, seksjon 4) er solgt for kr 1.700.000 fra Forsvarsbygg til Blåbygg as (19.01.2016)

Sjøgata 33 (Gnr 15, bnr 134, seksjon 14) er solgt for kr 2.650.000 fra Lovise Amanda Olufine Lien til Finn Martin Hansen og Herbjørg Irene Hansen (21.01.2016)

Sigerfjordveien 357 (Gnr 4, bnr 61) er overdradd for kr 50.000 fra John Verlo til Jane Helen Nilssen og Jostein Nilssen (22.01.2016)

Elvebakken 32 B (Gnr 14, bnr 386, seksjon 4) er overdradd for kr 2.150.000 fra Sortland Boliger as til John Severin Jørgensen (25.01.2016)

Elvebakken 32 B (Gnr 14, bnr 386, seksjon 3) er solgt for kr 2.150.000 fra Sortland Boliger as til Simen Johnsen (25.01.2016)

Elvebakken 32 A (Gnr 14, bnr 386, seksjon 2) er solgt for kr 2.080.000 fra Sortland Boliger as til Magne Arild Mathiassen og Rigmor Annie Mathiassen (25.01.2016)

Gnr 13, bnr 149 er overdradd for kr 5.358 fra Staten V/fylkeslandb.Styre til Glenn Erlend Hagan og Linn Hansen Hustad (25.01.2016)

Sigerfjordveien 360 (Gnr 4, bnr 96) er solgt for kr 2.080.000 fra Aud Hogstad til Anders Korneliussen Voldsund og Tonje Korneliussen Voldsund (27.01.2016)

Tore Hunds vei 1 (Gnr 15, bnr 548) er solgt for kr 2.250.000 fra Britt Marit Karlsen og Dagfinn Gunnerius Karlsen til Barbro Riber (28.01.2016)

Ringveien 13 (Gnr 15, bnr 90) er solgt for kr 570.000 fra Svein Ivar Svendsen til Finn Harald Hansen (28.01.2016)

Elvebakken 32 C (Gnr 14, bnr 386, seksjon 1) er solgt for kr 2.080.000 fra Sortland Boliger as til Inger Marie Andreassen (28.01.2016)

Andel av Littbakkveien 2 (Gnr 1, bnr 152) er overdradd fra Lasse Gundersen til Marita Johnsen Gundersen (28.01.2016)

Gnr 26, bnr 32 er overdradd for kr 2.000 fra Gunnar Roksøy til Frank Roger Roksøy (28.01.2016)

Sørliveien 4 A (Gnr 15, bnr 2085) er solgt for kr 4.850.000 fra Trude Adolfsen og Tommy Jarl Berglund til Mette Bergh og Oddbjørn Valter Larsen (28.01.2016)

Elvebakken 68 (Gnr 14, bnr 334) er solgt for kr 3.516.835 fra Steinsvik Hus as til Weronica Hansen og Ole Viktor Rødsand (29.01.2016)

Kilde: Statens kartverk