– Bør bruke gammelt sykehjem til vi har nok omsorgsboliger

foto