Turister som skal til Sortland blir strandet på Evenes på grunn av manglene bussruter