Den nye lønnsstøtteordningen blir ikke behandlet i Stortinget før etter nyttår