Legemiddelverket sliter med å behandle meldinger om bivirkninger