Politiet oppfordrer alle til å ta sine forholdsregler