– Kommunen må strekke seg litt for å ta dialogen

foto