For høye hastigheter og flere alvorlige ulykker gjør at Statens vegvesen setter opp strekningsmåling av fart på E6 i Korgfelltunnelen.

Målingen starter 22. november.

- Politiet har registrert mye «villmannskjøring» gjennom tunnelen de siste seks årene, sier Guro Ranes, leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen. Når vi i tillegg har opplevd flere alvorlige ulykker, deriblant en dødsulykke, har vi, sammen med politiet, besluttet å sette oppe dette effektive sikkerhetstiltaket. – Et viktig bidrag til nullvisjonen – der ingen skal dø eller bli hardt skadd i trafikken, sier hun.