I månedene september og oktober har Bø kommune gjort åtte nyansettelser.