Torskeoppdrett: – At det er litt ekstra jobb å finne de beste lokalitetene må vi leve med