Kommunen i tilsynsrapport: - Vurderer om vi skal gi pålegg om utbedring eller forbud mot bruk