Sverre Lihaug som har gårdsbruk på Lynghaug har sendt melding til Bø kommune om produksjonssvikt.

Både tørke og store nedbørsmengder er de klimatiske skadeårsakene. Mye regn på vår og sommer i tillegg til påfølgende tørke på sommeren, beskrives som årsaken til produksjonssvikt og lite grovfor.

Arealet som er berørt av skade er 332 dekar fulldyrket eng, til slått og beite. Forventet reduksjon i avling som følge av skade, er satt til 30 prosent. I tillegg er det 85 dekar overflatedyrket eng til slått og beite, som også har fått angitt en produksjonssvikt på 30 prosent.