Cermaq Norway søker om å få øke tillatt mengde laks i merd ved Dypeidet i Øksnes.

Nåværende tillatelse er 2340 tonn laks og selskapet søker om å få øke denne til 3120 tonn.

Planlagt produksjon per produksjonssyklus oppgis å være 4200 tonn med planlagt forforbruk per syklus på 4600 tonn.