Planlegger hytteområde på sørsiden av Hadseløya

foto