Det skriver FiskeribladetFiskaren.

- Vi er prinsipiell motstander av privatiseringen av kvoter som foregår langs kysten, og vi mener man bør innføre et system basert på ressursrente og samfunnskontrakt, sier Geir Wilhelm Wold (52) til avisa.

Bare fiskere

Ifølge deltakerloven er det bare fiskere som kan eie og disponere fiskekvoter. Det er imidlertid gitt en rekke dispensasjoner til industribedrifter de siste tiårene. For eksempel må Lerøy få særskilt dispensasjon fra Nærings- og fiskeridepartementet for å overta det børsnoterte selskapet Havfisk fra Kjell Inge Røkke.

Wold har søkt departementet om å få tildelt en kvote på 1.000 tonn torsk og 1.000 tonn hyse. Det er søkt om ”utviklingskvoter”.

Nærings- og fiskeridepartementet har avslått søknaden. Wold spesifiserer ikke om fabrikken vil ha tråler- eller kystfiskekvoter.

Les også: Fiskeboller i boks på nyfabrikken allerede etter sommerferien

Mangler hjemmel

-Begrunnelsen for avslaget er at det ikke er hjemmel i lovverket til å gi oss en slik rettighet. Det vet vi. Det er derfor vi diskuterer dette med departementet. For dette er jo politikk, sier Wold til FiskeribladetFiskaren.

Som kjent skal Vesteraalens Hermetikkfabrikk bygge en ny fabrikk på Sortland. Fabrikken trenger råstoff. Wold peker overfor fiskeriavisen på at dagens system er uheldig for verdiskapningen. Det er lett å skaffe seg torsk og hyse 3-4 måneder om vinteren, men mye vanskeligere resten av året. Derfor vil han gjerne kontrollere råstofftilførselen til den nye filetfabrikken selv gjennom å eie fiskekvoter.

Les også: Vesterålens med ny produksjonsrekord

Kjøp på auksjon?

Avisen spør om bedriften ikke kan by på trålfangster?

- Det sier seg selv at det er en teoretisk mulighet, sier Wold, men fortsetter: - Fryst råstoff er totalt uinteressant for oss, vi trenger ferskt råstoff av topp kvalitet.

Første nestleder i Norges Fiskarlag, Arild Aarvik, sier til avisen at han synes søknaden fra Vesteraalens Hermetikkfabrikk er rar. Han peker på at alle må forholde seg til det kvotesystemet som gjelder.

Geir Wilhelm Wold sier til FiskeribladetFiskaren at søknaden er å anse som et innspill i det pågående arbeidet til Eidissen-utvalget. Tidligere lagmann Arild Eidissen gjennomgår kvotesystemet. Wold etterlyser i intervjuet ”gjennomgripende tiltak som ivaretar det norske folks interesser”.