Komite for oppvekst behandlet rådmannens forslag til generalplan for investering og vedlikehold. I rådmannens forslag til generalplan står det at man skal prioritere Stokmarknes skole som første tiltak og utrede videre i tråd med tidligere vedtak i økonomiplan.

I tillegg ønsker rådmannen at man skal se på omsorgsstrukturen . Hadsel kommune har et vedlikeholdsetterslep/oppgraderingsbehov på kommunale bygninger samlet på rundt 216 millioner kroner. For skolebygg er behovet omlag 65 millioer kroner.

Bør saneres

En tilstandsanalyse viser at store deler av Stokmarknes skoles bygningsmasse bør saneres og at det bør bygges nytt.

- Det er rådmannens klare anbefaling at vurderingene i rapportene følges, og at omfattende deler av Stokmarknes skole enten rehabiliteres eller bygges nytt, står det å lese i analysen.

Oppvekstsjef Torbjørn Lappegaard forklarte tilstandsrapporten til skolen overfor politikerne. Oppvekstkomiteen var enstemmig om å gå for rådmannens forslag.