Beskjeden fra Ulykkesanalysegruppen (UAG) i region nord varifølge Folden klinkende klar:

– Den var kun til internt bruk. Ikke engang politiet fikkden, sier Børge Kjetil Folden til VG.

– Jeg forklarte at jeg var nærmeste pårørende og at jegville ha rapporten tilsendt, men når ikke engang politiet fikk den, så føltejeg at det ikke var noe mer jeg kunne gjøre.

Kom fra minnestund

Dagen for det som skulle bli en fatal biltur var ikketilfeldig valgt.

Den 16. februar 2011 var Anna Folden (66), ektemannen ogsøsteren hennes på vei fra Risøyhamn på Andøya mot Tromsø. På veien passerte destedet hvor sønnen Arnstein (29) omkom i en møteulykke med en brøytebil pådagen 15 år tidligere.

De la ned roser på ulykkesstedet, og fortsatte videre i detvindfulle vinterværet. Etter om lag 14 mil, på Gratangsfjellet i Troms, blefamilien rammet av en ny, ufattelig tragedie.

I sterk vind og svært dårlig sikt mellom brøytekantene på E6stoppet bilen i en snøfonn på veien. Anna Folden og ektemannen befant seg påutsiden av bilen, da den ble truffet bakfra av en brøytebil.

Anna omkom. Ektemannen ble hardt skadet.

Provosert

VG har i en rekke artikler avdekket hvordan Statens vegvesengransker alle dødsulykker i Norge - uten å dele rapportene med hverken deetterlatte, politi eller domstol.

Børge Kjetil Folden er kraftig provosert over at vegdirektørTerje Moe Gustavsen ved flere anledninger har hevdet at pårørende har «storeinnsynsrettigheter» i disse dokumentene.

– Det jeg har opplevd harmoniserer ikke akkurat meduttalelsene til veidirektøren. Det er først nå når noen har begynt å grave idet at pipa har fått en annen lyd, sier Folden.

– Jeg fikk ikke se noe som helst. Jeg syns ikke det erriktig at de skal komme nå i etterkant og servere en helt annen historie.

Torsdag ble det klart at regjeringen åpner eksterngranskning av Vegvesenet etter VGs avsløringer.

– Tungt

De var fire søsken og en mamma og en pappa. Nå er bådebroren og moren borte. Han legger ikke skjul på hvor tøft det har vært.

– Hun hadde vært på kirkegården på graven til broren min.Det er klart at dette har vært tungt, med to slike dødsulykker, sier Folden.

Terje Moe Gustavsen skrev denne uken et eget innlegg påStatens vegvesens hjemmesider der han gjentar sitt budskap:

«Jeg er redd for at det de siste dagene har blitt skapt etinntrykk av at vi bevisst har skjult potensielt viktig informasjon foretterlatte og pårørende, at vi bevisst har unnlatt å gi dem mulighet til å fået sannferdig bilde av hva som skjedde i den aktuelle ulykken (¿) Vihemmeligholder ikke rapportene. Det vi imidlertid ser er at mange etterlatteikke kjenner til arbeidet vårt, og dermed rapportene.», skriver Gustavsen.

– Svært skuffet

– Det var min mor som døde og min far ble alvorlig skadet.Og så ringer jeg en statlig instans, som lever av min skatt og har gransketulykken der jeg mistet min mor. Og så får jeg nei, sier Folden oppgitt.

– Hva tenkte du da du fikk nei?

– Jeg må si at jeg både ble overasket og svært skuffet.Dette var så nært pårørende som det går an.

VG har vært i kontakt med leder for UAG region nord, RoarOlsen, som viser videre til Vegdirektoratet.

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen legger seg helt flat:

– Dette er sterkt beklagelig - og gjør meg nedstemt. Atpårørende har sterke følelser og blir provosert når de føler at de ikke får engod behandling forstår jeg inderlig vel, sier Gustavsen til VG.

– Skal få informasjon

Han presiserer at Vegvesenet skal gi alle pårørende deninformasjonen og tilgang til de rapportene de måtte ønske.

– Jeg forutsetter at disse blir møtt med all den forståelseog hjelp som vi kan bidra med når vi får slike henvendelser. Dessverre kan feilskje. Det er sterkt beklagelig.

Gustavsen mener dette er et eksempel på at rutinene ikke harvært gode nok.

– For å sikre en enhetlig behandling av innsynsbegjæringer -fram til ny praksis er satt - blir nå alle krav samlet i Vegdirektoratet ogbehandles fortløpende herfra.