13,5 prosent av grunnskolelærere mangler relevant utdanning