Regjeringa, ved statsminister Erna Solberg, kommunalminister Jan Tore Sanner og sosialminister Robert Eriksson, la fredag frem sin stortingsmelding om nye oppgaver til kommunene, i forbindelse med deres prestisjeprosjekt - kommunereformen.

Med reformen legges det opp til en reduksjon av antall kommuner i Norge, og med større kommuner har regjeringa sagt at det også skal følge mer makt og myndighet.

Les hele stortingsmeldingen her.

- Dette vil være den største samlede flyttingen av oppgaver til kommunene noensinne. Vi ønsker sterkere lokalsamfunn og kommuner med flere oppgaver som kan gi innbyggerne bedre tjenester. Innbyggerne får best hjelp når kommunene kan se helheten i behovet, sier Erna Solberg i en pressemelding.

- Desentralisering

Sanner mener de nå legger opp til desentralisering av makt.

- Norge er mangfoldig og vettet er jevnt fordelt. Derfor desentraliserer vi makt, setter lokalpolitikerne i førersetet og reduserer den statlige detaljstyringen av lokalsamfunn landet over. Vi går fra statlig detaljstyring til desentralisering og maktspredning, sier Sanner i pressemeldingen fra regjeringa.

Blant oppgavene regjeringa vil flytte fra stat og fylkeskommune til kommune-Norge er:

 • Tannhelsetjenesten

 • Rehabiliteringstjenester

 • Det foreslås en forsøksordning med overføring av distriktspsykiatriske sentre (DPS) til kommuner som har tilstrekkelig kapasitet og kompetanse.

 • De største kommunene kan få ansvar for videregående skoler. Overføring skal vurderes i hvert enkelt tilfelle.

 • Barnevern

 • Familievern

 • Skoleskyss

 • Mer ansvar og myndighet i utmarksforvaltning til større kommuner.

 • Motorferdsel. Åpner for at kommuner skal kunne fastsette snøscooterløyper for fornøyelseskjøring.

 • Forenkling i plan- og bygningsloven.

 • Forvaltning av tilskudd til utvalgte kulturlandskap i jordbruket overføres til kommunene.

 • Konsesjonsbehandling for små vannkraftverk.

 • Naturforvaltning.

 • Borgelige vigsler

Forslagene skal diskuteres i Stortinget. Regjeringa håper på en konklusjon før sommeren.

Ikke imponert

Arbeiderpartiet mener stortingsmeldinga kommer med lite konkret.

- Jeg er overrasket over hvor lite konkret meldingen er. Her flyttes det ikke reell makt til kommunene. Hovedbudskapet er at regjeringa skal utrede videre, og komme tilbake til saken om et år eller to. For kommuner som har avventet oppgavemeldinga før de bestemmer seg for sammenslåing eller ikke, så tviler jeg på at dagen i dag gir de avklaringene de har ventet på, sier Helga Pedersen, nestleder og kommunalpolitisk talsperson i Ap i en pressemelding.

Fylkesgrenser til vurdering

Det er ikke bare kommuner som kan bli aktuelle å slå sammen med kommunereformen. I stortingsmeldingen foreslås det også at det gjøres en vurdering av dagens fylkesgrenser.

I meldingen heter det at når kommunene nå ser på sine grenser, vil det også være naturlig for fylkene å se på sine grenser. Regjeringa foreslår at fylkeskommunene til sommeren innleder nabosamtaler, med sikte på å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabofylker.

Ønsker skal meldes tilbake innen høsten 2016, og fylkesgrensene skal vurderes av Stortinget våren 2017.