Andøy Havn KF henstiller til folk om å melde fra når de skal legge båt ved de kommunale flytebryggene.

– Det er ikke bare å plassere fartøy. Folk på Bleik og Nordmela bare tar seg til rette på havneforetakets eiendom. Man ser utviklingen i forhold til hvordan de synker, akkurat som den åpne plastbåten på 16–17 fot i Nordmela havn, sier havneleder Odd Bernt Mevold.

Han anmoder eieren om å kontakte havnevesenet øyeblikkelig, slik at fartøyet kan fjernes.

– Uansett kommer det til å bli fjernet av oss, og så melder vi det inn til Politiet. Det er en fare for de andre fartøy som bruker flytebrygga, sier Mevold.

Det er veldig stor trafikk med mange sjarker som trenger plass nå midt i skreisesongen.

– Vi er avhengig av de ledige plassene vi har tilgjengelig når det er slik trafikk. Jeg lurer på hvem det er. Det er ei informasjonstavle ved de kommunale havnene som forklarer hvordan folk skal forholde seg når de trenger plass i havna, forklarer Mevold.

Han registrerte fartøyet for en måned siden.

– Da fløt det, men ingen visste hvem det var sitt. Jeg henstiller nå eieren om ta kontakt for å fjerne fartøyet. Det viktige med kommunale brygger er at folk må melde inn det de foretar seg, og at de tar vare på tingene sine, påpeker Mevold.

Det er ikke første gang han registrerer at folk tar seg til rette.

Per dags dato har havneforetaket et tidligere fartøy å ta vare på.

– Redningsskøyta fant et fartøy på rek inne i Andfjorden her i høst. Det så ut som den hadde ligget lenge i havet, og ingen har ennå meldt seg, avslutter Mevold.