Hadsel havn har sendt et brev til kystverket. Der påpeker havna at ventemerdene som Norway Seafoods bruker på Melbu, og som eies av Myre Havbruk, ikke er belyst. – Vi har sendt ut et varsel om pålegg om at de må utbedre merdene med riktig belysning, sier kystverket.

Direkte farlig

– Det er gitt en tillatelse fra oss, der de har fått som vilkår om at merdene skal merkes tilstrekkelig. Vi har fått en melding fra Hadsel Havn om at det ikke er sånn. Vi har sendt bildedokumentasjon om det, og har bedt dem om å rydde opp, sier seniorrådgiver Anikken Aasfjord. Kystverket har vært på befaring både på lokaliteter på Myre og på Melbu. – Det fordi vi har fått en del meldinger om dårlig merking. Man skal lyssette anlegg på en spesiell måte, og i dette tilfellet er det ikke gjort. I mørketiden er det skummelt og direkte farlig å ikke ha merdene opplyst.

Les også: Irritert over laksepåstander

Skal rette oppMyre Havbruk sier at de jobber med å rette opp feilen. – Vi har nå fått lys som vi skal montere mest sannsynligvis i løpet av uka. Vi har lys som blinker i dag, men det er ikke riktig type lys som kreves, sier Andre Reinholdsen. – Det å få varsel er helt greit, vi skal følge reglene og rette opp, fortsetter han. Han forteller at de i dag har tre ringer liggende, og har tillatelse til å ha fire. De tre ble lagt ut på sensommeren. Den fjerde venter de med å legge ut siden de i dag har nok kapasitet utifra behov.