Administrerende direktør Thomas Farstad sa blant annet under næringskomiteens åpne høring på Stortinget tirsdag følgende om lønnsomheten til landindustrien når det gjelder hvitfisk:

- Vi har 560 helårlige arbeidsplasser langs kysten. Vi kjøper fra over 600 båter, fra de minste til de største båtene. Vi har anlegg fra Lofoten til Vardø. Konkurransearenaen er global. Vi konkurrerer over hele verden, også om lokalisering av produksjon, sa direktøren.

Følg høringen her:

- Verdikjedene for sjømat må henge godt sammen, og det må være mindre statlig styring. Forslaget om fleksibilitet i fiskeflåten er viktig for å få maksimal utnyttelse av ressursene.

- Når det gjelder regionalisering av leveringsplikten er det postivit, for da kan fisken landes der man får mest verdi ut av den. Vi mener konsekvensene lokalt vil være små. Norway Seafoods mener bearbeidingsplikten må fjernes. Vi kan ikke ha et system der staten bestemmer hvilke produkter som skal produseres.

Les også: Les hva Aasvik sa

- Vi må kunne være fleksible i anvendelse av fisken. Aktivitetsplikten er lite hensiktsmessig. Avvikling vil etter vår mening ikke føre til noen industridød. I sum synes vi sjømatmeldingen er positiv, den er et steg fremover, og vil bidra til å skape trygge arbeidsplasser, sa Farstad.

- Det kan ikke være slik av vi regulerer oss til ulønnsomme arbeidsplasser i Norge, sa Norway Seafoods-direktøren.