Nye tall fra kommunenes arbeidsgiverbarometer viser at sykepleiere utgjør under 20 prosent av de ansatte på hvert fjerde sykehjem og i hjemmesykepleien. Samtidig mener åtte av ti ledere at det ikke er tilstrekkelig økonomi til å ivareta behovet for fagutvikling blant personalet.

Det er alvorlig, mener leder i Sykepleierforbundet Eli Gunhild By.

– Den store mangelen på sykepleiere er en stor utfordring både når det gjelder pasientsikkerhet og de ansattes helse. Nå må politikere og arbeidsgivere skjønne at det er lønn, gode arbeidstidsordninger og gode fagmiljøer som er løsningen, sier By til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Bedre lønns- og arbeidsvilkår må til for å bedre rekrutteringen, mener forbundslederen, som viser til at det hvert år lyses ut 4.000 sykepleierstillinger som ikke får en eneste søker.

– Vi vil ikke se noen bedring før vi får et løft. Det må satses på bedre lønns- og arbeidsvilkår, mener By.