Har nedlagt forbud mot større arrangementer i Andøy

foto