– Vi ønsker å bestemme mer selv

Ordfører Sture Pedersen i Bø kommune kan få hjelp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, som mener forsøksloven kan være en løsning for å prøve nye løsninger. Foto: Arkiv