– Må holde fast på kontakten med russere, men fordømme Putin

foto