Vinteren vedvarer: – Bygene står i kø inn fra havet

foto