Det melder Bø kommune på sin hjemmeside.

Dermed må de som skal søke om byggetillatelse i kommunen må smøre seg med tålmodighet.

– Teknisk etat må dessverre informere om at saksbehandlingstiden for byggesøknader og eiendomsfradelinger må regnes med å være mye lengre enn normalt. Avhengig av type søknad kan det ta to til tre måneder før vi får gitt endelig svar, skriver teknisk sjef Andreas Nakkling Andersen.

Lengst tid tar de sakene som krever høring og politisk behandling.

Årsaken til dette er ifølge kommune at bemanningen på etaten har vært redusert siden i høst. Kommunen har forsøkt å omorganisere og ta i bruk interne ressurser.

I månedsskiftet mai/juni blir bemanningen ytterligere redusert fordi at en saksbehandler skifter jobb, men denne stillingen vil igjen være bemannet igjen i august.

– I perioden juni-august har vi da kun en innleid byggesaksbehandler et par dager i uken, og kapasiteten vil være meget begrenset, skriver Nakkling Andersen.

Økt aktivitet

Den tekniske sjefen viser også til at aktiviteten i kommune har tatt seg opp det siste halvannet året og at kommunen samtidig har flere prosjekter på gang.

– Dette er selvfølgelig fantastisk for kommunen og kjempespennende for oss alle, men vi har rett og slett ikke vært dimensjonert for å kunne håndtere denne enorme pågangen, skriver han.

Det informeres om at kommunen har fått ansatt en landmåler/prosjektleder i midlertidig stilling som skal hjelpe til med å ta unna etterslepet og gjøre oppmålinger.

Nakkling Andersen beklager overfor de som ikke har fått svar på sine søknader og de som ikke har fått den veiledningen og tilbakemeldingen de burde ha fått.

– Vi ber om forståelse for situasjonen vi er i, og håper at vi i løpet av høsten kommer oss tilbake til der vi skal være, skriver han.