Ungarsk fotograf slipper fengsel etter angrep på flyktninger