- Det ligger an til å bli en god turistsesong, er signalene fra både Melbu og Stokmarknes

- Hurtigrutens Hus Hadsel KF hadde et merforbruk på drøyt 400.000 i fjor

- Folkevalgte i Hadsel får kommunesammenslåing på bordet neste møte.

- Campingplassen på Stokmarknes kan få nye eiere