En sortlandskvinne i 20-årene er i Vesterålen tingrett dømt til 18 dager betinget fengsel, med en prøvetid på to år, for promillekjøring.

Kvinnen må også delta i et program for ruspåvirket kjøring, og betale en bot på 30.000 kroner. Hun mister sertifikatet for en periode på to år og to måneder, og må avlegge full førerprøve for å få det tilbake.

Det var i april i fjor at kvinnen kjørte bilen sin fra en parkeringsplass til utestedet hun hadde oppholdt seg på tidligere på kvelden. Kvinnen kjørte bilen mellom fem og ti meter med 1,68 i promille.

Tingretten mener den korte avstanden ikke skal vektlegges i formildende retning.

- Selv om den tilbakelagte avstanden var kort, kjørte siktede utenfor et utested ved stengetid, hvor det normalt oppholder seg mange berusede mennesker. Kjøringen innebar etter rettens syn stor fare for personskade, skriver tingretten.

En uforbeholden tilståelse fra den siktede, samt at det har tatt lang tid før saken kom opp for rettssystemet - vektlegges derimot i formildende retning.