Torsdag formiddag var arbeids- og sosialminister, Robert Eriksson, en svipptur innom i Sortland forbindelse med en rundreise i Nordland. Han hadde lest en artikkel på VOL om fraktbedriften Eimskips omfattende omstillingsprosess etter dårlige resultater i 2013, og ønsket å få vite mer om snuoperasjonen. Politikeren fikk et positivt inntrykk av bedriften.

– Intensjonen min var å høre hvordan de har møtt utfordringene og hvilke rammebetingelser de har hatt, og ikke minst hva som må til for å snu det. Markedet er tøft, med store endringer. De har vært tilpasningsdyktige og har gjort en god jobb, sier Eriksson til VOL etter besøket.

Gullregion

Eriksson beskrevet nylig Nord-Norge som en "gullfylket" innenfor næringsliv. Han synes fortsatt det er en treffende karakteristikk.

– Det skjer mye positivt i Nord-Norge nå. Ledigheten går ned og veksten går fremover. Nordlendingene er frempå og kreative, og flinke til å omstille seg når det er nødvenidg. Og så er det avgjørende at bedriftene faktisk tør å omstille seg, noe som kan være en stor utfordring siden mennesker er vanedyr. Skal vi klare å møte utfordringene som Norge står overfor i fremtiden, er det også viktig med langsiktig omstilling. Det handler blant annet om å skape ny vekst og trygge arbeidsplasser, poengterer statsråden.

Hyggelig besøk

Hos Eimskip var de postive til at arbeidsministeren tok turen innom avdelingskontoret på Sortland.

– Vi bli veldig begeistra da de tok kontakt og syntes det var hyggelig at han ville komme. Det er faktisk første gang vi har fått besøk av en statsråd, sier administrerende direktør i Eimskip Norway AS, Lara Konradsdottir.

Med tanke på at Eriksson var opptatt av prossen å omstille, understreker Konradsdottir at nettopp omstilling er en av de største utfordringene for Eimskip.

– Det er viktig for oss å følge med i timen. Endringer kan skje fort, og vi må regne med å snu opp ned på ting raskt, samtidig som det er mye vi ikke kan påvirke, sier hun.