I desember i 2015 saksøkte Nicolaisen hadselbedriften i forbindelse med at Hadsel Maskin sa opp leieforholdet av et lagerbygg, som ligger ved det omstridte masseuttaket i Brattåsen. Nicolaisen har tidligere drevet uttaket, som eies av Opplysningsvesenets Fond. Hadsel Maskin overtok leieavtalen, og inngikk en avtale med Nicolaisen om å leie hans verkstedbygg. Denne avtalen ble sagt opp, og i desember 2015 tok Nicolaisen ut stevning mot bedriften. Han mente at Hadsel Maskin ikke hadde overholdt sine plikter i leieavtalen. Han la også fram et forliksforslag, som ble avvist.

Lagmannsretten samlet på Stokmarknes: Skal avgjøre husleiestrid Hålogaland lagmannsrett skal i dag og i morgen avgjøre en betent husleiestrid i Hadsel. Tingretten

I fjor ble saken behandlet i Vesterålen tingrett. Nicolaisen krevde 574.000 kroner av Hadsel Maskin, men i tingretten ble han bare tilkjent 42.000 kroner. Han ble også dømt til å betale saksomkostninger til Hadsel Maskin på 157.000 kroner. Dommen ble anket, og tidlig i februar behandlet Hålogaland lagmannsrett saken. Det ble ingen lykkelig løsning for saksøker Nicolaisen. Heller ikke i denne runden fikk han medhold. Nicolaisen fikk 50.000 kroner i erstatning, men må betale saksomkostninger som er betydelig høyere. I tingretten ble Hadsel Maskin tilkjent 157.000 kroner. I lagmannsretten ble bedriften tilkjent 120.000 kroner. Nicolaisen må også betale sine egne saksomkostninger.

Nikolaisen tapte saken Svein Erik Nikolaisen fikk 7,3 prosent rett i sitt søksmål mot Hadsel Maskin, men må betale saksomkostningene. Han tapte saken, slår dommer Hans Edvard Roll fast. Følger

I grove trekk er Hålogaland lagmannsrett enig med Vesterålen tingrett.

Lagmannsretten har kommet til at Svein Erik Nicolaisen har krav på 9.000 kroner i erstatning for et ødelagt vindu, som også Hadsel Maskin erkjente erstatningsansvar for. Nicolaisen krevde 15.000 kroner i erstatning for en ødelagt dør. Lagmannsretten kom til at 1.000 kroner var riktig beløp. I tillegg har Nicolaisen fått 40.000 kroner i erstatning for slitasje på en vei, som Hadsel Maskin ikke hadde rett til å bruke.

I tingretten ble Hadsel Maskin dømt til å betale 23.500 kroner i erstatning for manglende renhold. Denne delen av dommen ble ikke anket. Nicolaisen har dermed – etter to runder i retten – blitt tilkjent 73.500 kroner.

– Etter lagmannsrettens vurdering må Hadsel Maskin sies å ha fått medhold i det vesentlige, skrives det i dommen.

Huseieren mente at også en rekke andre forhold (se annen sak som kommer litt senere) ga grunn til erstatning, men dette har lagmannsretten avvist.

Husleiestrid tatt opp til doms Nikolaisen møtte Hadsel Maskin Fornøyd

Kjartan Kjærvik var advokat for Hadsel Maskin. Han er fornøyd med at Hålogaland lagmannsrett i hovedsak er enig med Hadsel Maskin.

–  Både ting- og lagmannsretten har i alt det vesentlige vært enige med Hadsel Maskin. Vinduet, som beløpsmessig omhandler en bagatell, har Hadsel Maskin erkjent erstatningsansvar for, sier Kjærvik. Både han og klienten er fornøyd med at lagmannsretten stort sett har stadfestet dommen i tingretten.

–  Hadsel Maskin er glad for at det endelig settes strek i saken, og glad for å ha fått gjennomslag for det synet man har hevdet, sier Kjærvik.

Advokat Karl Marthinussen, som representerte Svein Erik Nicolaisen, sier til Vol at han ikke har fått lest dommen og at han derfor ikke kan kommentere den.