– Det var både mer spennende og interessant enn jeg hadde trodd. Mulighetene på Andøya er store, sier statssekretæren til VOL etter møte.

- Enormt apparat

Karlsen, som tidligere har vært på besøk på flere rakettskytefelt i utlandet, ble imponert over rakettskytefeltet på Andøya.

– Det var nesten som å komme inn i Cape Canaveral i Florida og i Huston i Texas. På Andøya har de et enormt apparat i sving og har store planer for fremtiden. Jeg synes det er positivt at NAROM har fått økt budsjettet med 6,6 millioner kroner. Det var også interessant å være i havna og få innblikk i havneprosjektet som det er bevilga 250 millioner kroner til på Nasjonal Transportplan. Det er ikke mange havneprosjekt i Norge med den størrelsen, sier han. Jeg tror at det får mye å si for samfunnet, sier han.

- Nytter ikke å sitte på kontor i Oslo

Karlsen har selv førstehåndserfaring med nedlegging av arbeidsplasser og satt som varaordfører da den militære flyplassen ble lagt ned.

– Da må man se på hvilke muligheter man har. Og da er det viktig at regjeringa gjør det de kan. Nå har Andøy fått 80 millioner i omstillingsmidler i revidert budsjett. Jeg håper også at fylket kan bidra en del, slik at både stat og fylke kan skyte inn midler som bygger opp nye ideer og tanker. For oss i regjeringsapparatet er det viktig å komme oss ut å se. Det nytter ikke å sitte på et kontor i Oslo dersom man skal bidra til vekst, sier han.

Imponert

Statssekretæren har stor tro på at Andøy-samfunnet klarer å omstille seg.

– Planene de har på Andøya Space Center kan skremme vannet av de fleste. De skisserer en vekst fremover som innebærer opp til 400 ansatte i løpet av ti-femten år. De satser og ønsker å få på plass noe som er unikt i norsk og europeisk sammenheng. Tidligere har de også vist hva de kan få til i forbindelse med testing av raketter og våpensystem. På Andøy Space Center får de til ting som ingen andre klarer. Mulighetene i kommunen er enorme, utdyper Tom Cato Karlsen.

-Må se hva vi snakker om

Leder for Andøya Frp, Halvar Rønneberg, mener at møtet med statssekretæren var svært matnyttig.

– Vi må selge inn det vi har av muligheter. Derfor er det viktig at han i praksis ser hva vi snakker om. Han har fått innblikk i hvilke muligheter som ligger her. For selv om vi alle er lei oss for at flystasjonen ble lagt ned, og fortsatt ikke har gitt opp håpet om at vedtaket blir omgjort, trenger det ikke være entydig negativ. Nå må vi se fremover og se på hvilke muligheter vi har, slår Halvar Rønneberg fast.