Hva triller på vesterålsvegene?

foto
Statistikken viser utviklingen i bilmarkedet i Vesterålen fra år 2000 til dags dato. Den grønne søylen viser 2012, mens den røde og blå viser henholdsvis 2006 og 2000. Toyota og Volkswagen er som man ser de to store. Opel, Mazda og Ford er gått merkbart tilbake.