Innvilger alle søknader i strandsonen

foto
Foto: Evy Brun, arkiv.