Kommuner må undertegne kontrakt med kravliste

foto