Ett steg nærmere for hjertesone ved Alsvågskolen

foto