Ett steg nærmere for hjertesone ved Alsvågskolen

foto
Alsvåg skole Foto: Silje Helene Nilsen