Strenge begrensninger for ambulansehelikopter etter nødlandingen i Tjeldsund

foto