Glad for at de store utbruddene har uteblitt i høst