Myre Fiskemottak: – Vårt strategiske valg fungerer

foto
Ted Robin Endresen er daglig leder ved Myre Fiskemottak. Foto: Tommy Hansen