Advarer om vanskelige kjøreforhold og vegstenginger på kort varsel