Formannskapet kritisk til skole- og hallplaner

foto