foto
I et lite konferanserom på Kystvakta lytter fremmøtte offiser og veteraner. Foto: Torbjørn Brovold

Feiret 40 år i kystvakta med veteraner