Går mot statsforvalteren og sier ja til oppdrettstorsk

foto